Lemelerveld Bestuurt

Voor toekomstbestendig bestuur van ons dorp

Voor organisaties

___________________________________________________________________

Op twee manieren wil Plaatselijk Belang (PB) een bijdrage leveren:

1.door mensen op te leiden voor het bestuur van organisaties in Lemelerveld (gestart in 2021) en organisaties te ondersteunen in zoektocht naar nieuwe bestuurders 

2.door bestuurlijke taken gemakkelijker te laten vervullen (start juli 2023) middels het faciliteren via 'Kantoor Lemelerveld'. 


1. Opleiden en werven

PB heeft het initiatief genomen om een groep nieuwe potentiële bestuurders op te leiden voor het toekomstige bestuur van Lemelerveld. PB wil deze groep in contact brengen met huidige, ervaren bestuurders en mensen vanuit het bedrijfsleven.

Voor alle duidelijkheid: alle bestaande organisatie werven en benoemen op de voor hun gebruikelijke wijze hun eigen nieuwe bestuurders. PB wil alleen kandidaten opleiden voor een eventuele bestuursfunctie binnen welke organisatie dan maar ook.

In het tabblad 'opleiding' is alle informatie hierover te lezen


2. Oprichten van Kantoor Lemelerveld 


Kantoor Lemelerveld is een bedrijfsbureau dat verenigingen en stichtingen ondersteunt in het 'papierwerk'. Kantoor Lemelerveld is een uitvoeringsorgaan, het daadwerkelijke bestuur van verenigingen en stichtingen blijft 100% besturen..

In het tabblad 'Kantoor Lemelerveld' is alle informatie hierover te lezen


bestuursleden gezocht
bestuursleden gezocht
D1
D1