Lemelerveld Bestuurt

Voor toekomstbestendig bestuur van ons dorp

Opleiding

Plaatselijk Belang (PB) heeft het initiatief genomen om voor een groep nieuwe potentiële bestuurders die daar behoefte aan hebben, een opleiding te verzorgen voor het eventuele toekomstige bestuur van Lemelerveld. PB brengt deze groep met elkaar, met ervaren bestuurders en met mensen vanuit het bedrijfsleven in contact. PB hoopt dus dat vanuit deze groep nieuwe bestuurders opstaan. 

Voor alle duidelijkheid: alle bestaande organisaties werven en benoemen op de voor hun gebruikelijke wijze hun nieuwe bestuurders. PB wil alleen kandidaten (die dat willen) opleiden voor een eventuele functie binnen welke organisatie dan maar ook.

Wat wordt verwacht van de deelnemers?

·        Dat zij meedoen aan vijf opleidingsbijeenkomsten van ongeveer 2 uur in het voorjaar 2024. Deelname hieraan is gratis. Tijdens deze bijeenkomsten passeren globaal de belangrijkste aspecten van besturen. Het is voor de deelnemers niet nodig voorbereidend (huis)werk te doen. Al het werk vindt plaats tijdens de bijeenkomsten. Tijdens de opleidingsbijeenkomsten schuiven inspirerende gastsprekers over het betreffende thema aan. (Deze opleiding is ook in 2021/2022 gegeven)

 Wat kunnen 'nieuwe bestuurders' verwachten?

·        Inspirerende opleidingsbijeenkomsten

·        Een relevant lokaal netwerk

Oh ja, PB geeft natuurlijk aan niemand door welke mensen wel/niet deelnemen aan ‘Lemelerveld Bestuurt’. Het werven en benoemen van bestuurders wordt door de lokale organisaties op hun eigen manier gedaan

B1
B1
B2
B2