Lemelerveld Bestuurt

Voor toekomstbestendig bestuur van ons dorp

Kantoor Lemelerveld

________________________________________________________________________________________________________

Waarom is er Kantoor Lemelerveld?
Kantoor Lemelerveld (KL) maakt zich zorgen om de continuïteit in het bestuur van verenigingen en stichtingen in Lemelerveld. Door praktische ondersteuning te verlenen wil KL bestuurders ontlasten en waar mogelijk kennis bundelen waarvan anderen weer gebruik kunnen maken.

Wat is Kantoor Lemelerveld?
KL is een organisatie van vrijwilligers die zich inzetten om het ‘papierwerk’ van verenigingen en stichtingen te regelen. KL is een uitvoeringsorgaan, het daadwerkelijke bestuur van verenigingen en stichtingen blijft 100% besturen. Alleen een aantal taken worden door KL uitgevoerd.

Voor wie is Kantoor Lemelerveld?
KL is er voor alle verenigingen en stichtingen in Lemelerveld die KvK geregistreerd zijn. Het gaat om verenigingen en stichtingen die hun leden/activiteiten met name in Lemelerveld hebben. (als er niet KvK ingeschreven is, is niet helder wie waarvoor verantwoordelijk is, is er geen juridische entiteit)

Wat doet Kantoor Lemelerveld?

Wel

Financiële Administratie

Niet

Betalingen (blijft de eigen penningmeester doen, die heeft daarvoor mandaat, KL niet)

Jaarrekening maken

Aangifte BTW (wel de eventuele administratie vooraf)

Inschrijvingen KVK, UBO

Loonadministratie

Checklist WBTR, RIE


Secretariaat & Postadres


Subsidies werven (denk aan Corona)


(On)gevraagd adviserenWat kost het inschakelen van Kantoor Lemelerveld?
Er zijn geen kosten verbonden aan het gebruikmaken van KL. Er wordt uitgegaan van het feit dat verenigingen/stichtingen gebruikmaken van de pakketten waarmee KL werkt. Voor zaken waar normaal gesproken voor betaald moet worden (denk aan opvragen van uittreksel KvK), worden die kosten uiteraard wel doorberekend. Verenigingen en Stichtingen die meer 3 fte in dienst hebben, kunnen geen gebruik maken van KL.

Van wie is Kantoor Lemelerveld en wie voert het uit?
KL is onderdeel van Plaatselijk Belang Lemelerveld-Dalmsholte. KL is geen juridische entiteit maar een verzamelnaam voor de vrijwilligers die aan de slag zijn. Die vrijwilligers zijn erg betrokken bij het reilen en zeilen in het dorp en hebben meestal een arbeidsverleden in de werkzaamheden welke nu op vrijwillige basis worden uitgevoerd. Ook hebben zij ervaring als Bestuurder.

Hoe aan de slag?
Na een intake wordt er een vrijwilliger gezocht die de betreffende taken kan en wil uitvoeren. De betreffende taken worden schriftelijk vastgelegd in een overeenkomst.

Contact met Kantoor Lemelerveld?
Bij voorkeur vinden de contacten tussen KL en de vragende vereniging/stichting via mail plaats. Dan ligt het immers ook vast. KL is te bereiken via info@lemelerveldbestuurt.nl. Op deze website staat alle relevante informatie.

C1
C1