Lemelerveld Bestuurt

Voor toekomstbestendig bestuur van ons dorp

Welkom op onze website

Plaatselijk Belang (PB) ziet dat heel veel zaken goed geregeld zijn en goed verlopen in het dorp. Tegelijk constateert het ook dat organisaties, al geruime tijd, bestuurlijk onderbezet zijn. Er zijn nieuwe krachten en misschien wel meer nodig voor het draaiende houden van die organisaties en het toekomstig bestuur in Lemelerveld. In 2021 is PB begonnen met het opleiden van een groep nieuwe potentiële bestuurders die eventueel een rol willen vervullen in het bestuur van Lemelerveld. Dat initiatief heeft de naam ‘Lemelerveld Bestuurt’ gekregen. Voor de goede orde: het werven en aanstellen van bestuurders blijft gewoon volgens de bestaande werving en benoemingsprocedure van de eigen organisaties gaan. PB leidt alleen een groep mensen op en gelukkig zijn de eerste personen doorgestroomd naar een rol als bestuurder.

Tijdens de workshop ‘met meerderen/gemakkelijker besturen’ kwam in juli 2023 aan het licht dat er twee problemen spelen bij de aanwezige vertegenwoordigers van verenigingen en stichtingen:

  1.  De behoefte aan meer bestuurders
  2. De behoefte om regelwerk eenvoudiger te maken 

Plaatselijk Belang wil zich inzetten om hierbij ondersteunend te zijn door: 

  1. Mensen te blijven benaderen voor een bestuursfunctie in het bestuur in Lemelerveld, en hiervoor een opleiding te verzorgen (net als in 2021/2022)
  2. Oprichten van Kantoor Lemelerveld, een ondersteunende (centrale) faciliteit die heel veel zaken voor meerdere besturen kan ontlasten zoals de administratie en zaken op bestuurlijk gebied zoals de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) en de maatregelen/tegemoetkomingen op gebied van corona.  
join team
join team
bestuur tafel zwart wit
bestuur tafel zwart wit
logo PB
logo PB